Jeśli masz góry w sercu – jesteś z gór.

MINI Countryman
Mini

Odpowiadamy za koncept kreatywny nowej akcji crowdfoundingowej, której inicjatorem jest marka BMW.

Startuje ogólnopolska akcja crowdfoundingowa na rzecz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, której inicjatorem jest BMW — nowy partner GOPR. Jesteśmy odpowiedziani za koncept kreatywny oraz opracowanie wszystkich materiałów do kampanii. Produkcją spotu wideo zajęła się nasza siostrzana spółka produkcyjna Media Ready.

Polacy kochają góry, są ważną częścią naszej kultury i popularnym miejscem spędzania wolnego czasu. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, że niemal 90% ratowników GOPR
to ochotnicy i pasjonaci, którzy w pomoc nam inwestują własny czas, a często sprzęt czy środki finansowe. W tym specyficznym roku ratownicy będą mieli jeszcze więcej pracy, zdecydowanie przecież wzrośnie liczba osób spędzających wakacje w Polsce. Każdy, kto góry ma w sercu, może powiedzieć głośno #jestemzgor i włączyć się do pomocy.  Zebrane środki zostaną przeznaczone na szkolenia i niezbędny sprzęt. Wszystko po to, abyśmy byli jeszcze bardziej bezpieczni i mogli czerpać pełną radość ze spędzonych chwil w górach.

Akcja połączona jest z kampanią komunikacyjną poświęconą GOPR na portalach internetowych oraz w kanałach społecznościowych GOPR i BMW. Do promocji akcji wykorzystywany jest spot promocyjny oraz specjalna strona internetowa jestemzgor.pl, na której można udzielić wsparcia. 

W ramach akcji równolegle prowadzone są działania z influencerami i sportowcami, mające na celu zwiększenie zasięgu organicznego, aby jak najszerzej dotrzeć do społeczności pasjonatów i miłośników gór.

 

 

 

 

Play
Pause
Sound off
Sound on